راهنمای سلف نت

سلف نت همان سلف مکمل سابق است با تنوع غذایی بیشتر

تامین کنندگان سلف نت بصورت خانگی و با عشق محصولات خود را تهیه کرده و پس از تایید بهداشتی توسط دانشگاه به سلامت روانه معده های مبارکتان خواهد شد.

مواد اولیه ای مانند سوسیس و کالباس بکار رفته در محصولات بصورت سالم،بهداشتی و خانگی تهیه میشوند.

تنها از گوشت مرغ و گوسفند گرم و تازه تا سبزیجات باطراوت در محصولات تامین کنندگان سلف نت استفاده میشود.

  • مدت زمان ثبت سفارش هر  روز 48 ساعت قبل از روز هدف میباشد.
  • قبل از پرداخت نکات زیر را بدقت بخوانید! در صورت عدم رعایت هر یک از موارد زیر به سفارش شما ترتیب اثر داده نخواهد شد و مبالغ پرداختی بعد از کسر 5% جریمه عودت داده خواهد شد.
  • (1)قبل از ثبت سفارش هر وعده در سلف نت لازم است تا وعده های خود را در سامانه تغذیه دانشگاه به آدرس food.qom.ac.ir با عنوان سلف نت رزرو کنید.
    (2)از میان محصولات(بجز منوی آزاد) هر وعده هر روز مجاز به انتخاب یک عدد(تعداد/تنوع) محصول هستید.
  • (3)پس از پرداخت و ثبت سفارش مجاز به سفارش دو یا چندباره برای همان وعده مشخص برای هر روز نیستید.

برای ناهار 11:30 تا 13:30 و شام 18:30 تا 20:30

مطابق سلف اصلی

تو کفش بمون تا خبرت کنیم 🙂

در کیف پول شارژ میشود